Sierpień 2018
8+941 WIDOK WSCH 8+941 WIDOK ZACH DK-8 472+900 MS-8
8+941 WIDOK WSCH 8+941 WIDOK ZACH DK-8 472+900 MS-8
DK-8 474+400 PZ-12 R3 BUDOWA DROGI DD1 R3 WIDOK BIAŁYSTOK
DK-8 474+400 PZ-12 R3 BUDOWA DROGI DD1 R3 WIDOK BIAŁYSTOK
R3 WIDOK RADZYMIN WS-14 ZDJ. 2 DK8 - OBIEKT NR 6 DK8 474+700
R3 WIDOK RADZYMIN WS-14 ZDJ. 2 DK8 - OBIEKT NR 6 DK8 474+700
MS8 ODCINEK R2-R3 R3 PIERŚCIEŃ RONDA R3 WIDOK WOŁOMIN
MS8 ODCINEK R2-R3 R3 PIERŚCIEŃ RONDA R3 WIDOK WOŁOMIN
TG 8+941 PŁD-WSCH TG 8+941 PŁD-ZACH
TG 8+941 PŁD-WSCH TG 8+941 PŁD-ZACH
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską