Od 04.09.2017r. od godz. 09:00 następuje czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego przy ul. Chrobrego w Kobyłce.
Zmiany spowodowane zostały odtworzeniem nawierzchni ulicy.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską