W związku z budową włączenia obwodnicy Marek do DK8, od dnia 23 maja 2017 r. jezdnia północna zostanie wyłączona z
użytkowania, a ruch zostanie przekierowany na jezdnię południową. Ruch prowadzony będzie dwoma pasami o szerokości
3,0m w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu obejmuje również ograniczenie prędkości.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską