Lipiec 2017
km 6+500 MS-8 km 12+200 km 9+500
km 6+500 MS-8 km 12+200 km 9+500
Zbiornik Z12_WD-9 Zbiornik Z11 WS-7 PZ-6
Zbiornik Z12_WD-9 Zbiornik Z11 WS-7 PZ-6
km 10+500 WD-9 PD-17 km 10+600
km 10+500 WD-9 PD-17 km 10+600
Z11_MS-8 WS-13 WS-7 węzeł Radzymin Płd
Z11_MS-8 WS-13 WS-7 węzeł Radzymin Płd
PZ-11 MS-8 km 13+200 km 7+500
PZ-11 MS-8 km 13+200 km 7+500
WS-14 WS-13 WS-7 WD-9
WS-14 WS-13 WS-7 WD-9
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską