Czerwiec 2017
km 9+200 PG-18 MS-8 km 9+300
km 9+200 PG-18 MS-8 km 9+300
Z10a WS-14 WS-13 PG-18
Z10a WS-14 WS-13 PG-18
km 8+000 PZ-6 MS-8 km 13+000
km 8+000 PZ-6 MS-8 km 13+000
WS-14 WS-7 PZ-12 PZ-11
WS-14 WS-7 PZ-12 PZ-11
km 6+550 WD-9_Z12 km 7+900 km 6+600
km 6+550 WD-9_Z12 km 7+900 km 6+600
Z18 WS-14 WS-13 WS-7
Z18 WS-14 WS-13 WS-7
WS-14 WS-13 WD-9 PZ-6
WS-14 WS-13 WD-9 PZ-6
km 12+400 km 10+500 km 9+400 km 7+600
km 12+400 km 10+500 km 9+400 km 7+600
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską