Kwiecień 2017
Z-9 i Z-10 WS-13 WS-7 (ul. B. Chrobrego) Węzeł Wołomin
Z-9 i Z-10 WS-13 WS-7 (ul. B. Chrobrego) Węzeł Wołomin
PZ-11 MS-8 km 8+450 km 7+700
PZ-11 MS-8 km 8+450 km 7+700
WS-14 WS-13 km 12+500 km 8+100
WS-14 WS-13 km 12+500 km 8+100
km 9+000 MS-8 PZ-11 W D-9
km 9+000 MS-8 PZ-11 W D-9
WD-9 WS-7 WS-14 Z-19
WD-9 WS-7 WS-14 Z-19
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską