Ze względu na konieczność włączenia nowego odcinka Obwodnicy Marek do istniejącej Drogi S8 Warszawa- Białystok w km
482+400 - 483+400 w ramach Czasowej Organizacji Ruchu - Etap I i Etap II wykonano utwardzenia pasa rozdziału oraz
demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Po wybudowaniu dwóch przewiązek w pasie rozdziału S8, ruch pojazdów został
przeniesiony na jezdnię Pn., a na jezdni Pd. rozpoczęły się prace drogowe.
Informacje o zmianach w czasowej organizacji ruchu znajdują się również pod linkiem:
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską