Październik 2016
MS-8 Zbiornik 210A WS-7 Węzeł Wołomin
MS-8 Zbiornik 210A WS-7 Węzeł Wołomin
przęsła ekranów akustycznych km 9+360 P MS-8 MS-8 i Węzeł Wołomin w tle 210A
przęsła ekranów akustycznych km 9+360 P MS-8 MS-8 i Węzeł Wołomin w tle 210A
Zbiornik Z18 Zbiornik Z10A Węzeł Wołomin Węzeł  Wołomin
Zbiornik Z18 Zbiornik Z10A Węzeł Wołomin Węzeł Wołomin
PZ12 przęsła ekranów akustycznych w km 9+400 P przęsła ekranów akustycznych km 12+600 L MS-8 i Węzeł Wołomin
PZ12 przęsła ekranów akustycznych w km 9+400 P przęsła ekranów akustycznych km 12+600 L MS-8 i Węzeł Wołomin
km 9+200 PG-18 układanie masy asfaltowej, km 9+200 WS-7
km 9+200 PG-18 układanie masy asfaltowej, km 9+200 WS-7
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską