Czerwiec 2016
PD -16 MS-8 MS-8 z WD-9 w tle geomaterac, 7+000
PD -16 MS-8 MS-8 z WD-9 w tle geomaterac, 7+000
WS-14 WS-7 PZE PD-16
WS-14 WS-7 PZE PD-16
wzmacnianie podłoża, km 11+700 przepust P7H, km 13+306 przepust P6H, km 13+058 nasyp przed MS-8
wzmacnianie podłoża, km 11+700 przepust P7H, km 13+306 przepust P6H, km 13+058 nasyp przed MS-8
WS-13 WS-7 WS - 13 WD-9
WS-13 WS-7 WS - 13 WD-9
P6H MS-8
P6H MS-8
MS-8
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską