Marzec 2016
Prace budowlane przy ul. B. Chrobrego
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską