W dniu z 09.08.2016 na 10.08.2016 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z układaniem
belek nad ul. Piłsudskiego w miejscowości Ciemne. Prace będą odbywać się w godzinach 22.00-6.00 rano, a po zakończeniu
układania belek, zostanie przywrócona organizacja stała. Podczas montażu belek jezdnia będzie zawężona do jednego pasa
ruchu i przewiduje się około 20 minutowe całkowite zamknięcia jezdni na czas montażu pojedynczego dźwigara, a następnie
przepuszczanie samochodów z obu stron i ponowne zamknięcie na czas montażu kolejnego dźwigara.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską