Maj 2018
Pas techniczny PT6 DD2b WD3 WD3a ul. Dworkowa
Pas techniczny PT6 DD2b WD3 WD3a ul. Dworkowa
B ul. Dworkowa B 3+300 DD1c
B ul. Dworkowa B 3+300 DD1c
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską