Grudzień 2017
Zabijanie słupków barier energochłonnych w km 2+800 Wypełnianie ekranów ziemnych w km 3+400 Montaż ekranów akustycznych przy KP 20 Montaż bramownic w km 4+650
Zabijanie słupków barier energochłonnych w km 2+800 Wypełnianie ekranów ziemnych w km 3+400 Montaż ekranów akustycznych przy KP 20 Montaż bramownic w km 4+650
Zbiornik Z-4a obrukowanie skarp płytami JOMB Obrukowywanie kratek ściekowych w km 4+500 Montaż ekranów przeciwhałasowych przy KP 20 ws2 węzeł Zielonka
Zbiornik Z-4a obrukowanie skarp płytami JOMB Obrukowywanie kratek ściekowych w km 4+500 Montaż ekranów przeciwhałasowych przy KP 20 ws2 węzeł Zielonka
DW 631 B2+500 B2+500 ZB 9
DW 631 B2+500 B2+500 ZB 9
B4+900 B4+000 Węzeł Zielonka łącznica DW 631-Warszawa Węzeł Marki
B4+900 B4+000 Węzeł Zielonka łącznica DW 631-Warszawa Węzeł Marki
A11+800 A11+700 Węzeł Zielonka łącznica DW631-Warszawa A11+800
A11+800 A11+700 Węzeł Zielonka łącznica DW631-Warszawa A11+800
A11+800
A11+800
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską