Październik 2017
Węzeł Zielonka WD-3 B 6+400 B 4+000
Węzeł Zielonka WD-3 B 6+400 B 4+000
B 1+800 B 1+700 B 1+300 B  6+200
B 1+800 B 1+700 B 1+300 B 6+200
B3+300 B4+300 B3+800 B1+400
B3+300 B4+300 B3+800 B1+400
B 0+600 A13+100 A MD-1 A 11+700
B 0+600 A13+100 A MD-1 A 11+700
B WS2 B węzeł Zielonka B 4+000 B 2+500
B WS2 B węzeł Zielonka B 4+000 B 2+500
B 1+200 A ES1 A 13+700 A 12+200
B 1+200 A ES1 A 13+700 A 12+200
B WS-2 B Węzeł Zielonka B WD-3 B 6+450
B WS-2 B Węzeł Zielonka B WD-3 B 6+450
B 4+000 B 3+400 A DES 4
B 4+000 B 3+400 A DES 4
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską