Październik 2017
Węzeł Zielonka WD-3 B 6+400 B 4+000
Węzeł Zielonka WD-3 B 6+400 B 4+000
B 1+800 B 1+700 B 1+300 B  6+200
B 1+800 B 1+700 B 1+300 B 6+200
B3+300 B4+300 B3+800 B1+400
B3+300 B4+300 B3+800 B1+400
B 0+600 A13+100 A MD-1 A 11+700
B 0+600 A13+100 A MD-1 A 11+700
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską