Zgodnie z zatwierdzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego na DW 631 wprowadzono Etap I czasowej organizacji
ruchu w dniu 03.06.2016r. w formie wybudowanego objazdu (bajpasa) z płyt MON z wymaganym oznakowaniem poziomym
(malowanie koloru żółtego) oraz oznakowaniem pionowym (ustawione zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), który będzie obowiązywał do zakończenia odpowiednio robót
mostowych i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Etapu II; termin obowiązywania do dnia 31.03.2017r.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską