Na czas prowadzonych prac przy budowie drogi S8, ul. Szkolna w Nadmie na mocy zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu zostanie całkowicie zamknięta od dnia 04 maja 2017 r. do 19 października 2017 r. Objazd nieczynnej ulicy
będzie odbywać się zgodnie z ustawionymi znakami.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską