Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w okolicy obiektu WS-2, z objazdu z
płyt MON ruch samochodów został skierowany na nowo wybudowany odcinek drogi w formie wybudowanego objazdu (bajpasa),
po czym wraca na DW631 w starym śladzie.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską