Lipiec 2017
km 4+150 km 4+100 ES-1 D-ES-4
km 4+150 km 4+100 ES-1 D-ES-4
WS-2 węzeł Zielonka WD-5 WD-3
WS-2 węzeł Zielonka WD-5 WD-3
węzeł Zielonka WD-5 WD-3 km 5+700
węzeł Zielonka WD-5 WD-3 km 5+700
D-ES-4 km 5+200 km 3+500 ES-1
D-ES-4 km 5+200 km 3+500 ES-1
km 11+800 km 2+500 ES-1 D-ES-4
km 11+800 km 2+500 ES-1 D-ES-4
WS-2 WS-1 WD-5 WD-3
WS-2 WS-1 WD-5 WD-3
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską