Czerwiec 2017
WD-5 MD-1 KP-20 KP-20
WD-5 MD-1 KP-20 KP-20
D-ES-4 km 11+800 km 1+200 ES-1
D-ES-4 km 11+800 km 1+200 ES-1
WS-2 WD-5 WD-3 PZ-4
WS-2 WD-5 WD-3 PZ-4
km 12+800 km 3+500 ES-1 D-ES-4
km 12+800 km 3+500 ES-1 D-ES-4
ES-1 km 6+000 km 5+600 km 4+500
ES-1 km 6+000 km 5+600 km 4+500
WS-1 WD-5 WD-3 Przepust P07
WS-1 WD-5 WD-3 Przepust P07
WS-2 WD-3 MD-1_D-ES-4 KP-20
WS-2 WD-3 MD-1_D-ES-4 KP-20
km 5+000 km 4+200 km 1+000 ES-1
km 5+000 km 4+200 km 1+000 ES-1
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską