Kwiecień 2017
WS-1 Węzeł Zielonka WD-5 WD-3 (ul. Dworkowa)
WS-1 Węzeł Zielonka WD-5 WD-3 (ul. Dworkowa)
OUD KP-20 km 12+300 ES-1
OUD KP-20 km 12+300 ES-1
Węzeł Wołomin WD-3 km 11+800 ES-1
Węzeł Wołomin WD-3 km 11+800 ES-1
km 11+800 km 13+670 MD-1 układanie II w-wy podbudowy bitumicznej, km 12+140 -12+320
km 11+800 km 13+670 MD-1 układanie II w-wy podbudowy bitumicznej, km 12+140 -12+320
układanie II w-wy podbudowy bitumicznej, km 12+140-12+320 układanie II w-wy podbudowy bitumicznej, odc. A, km 12+140 -12+320 uszczelnianie taśmą bitumiczną w-wy asfaltu przy krawężniku, km 12+140-12+320 WD-3
układanie II w-wy podbudowy bitumicznej, km 12+140-12+320 układanie II w-wy podbudowy bitumicznej, odc. A, km 12+140 -12+320 uszczelnianie taśmą bitumiczną w-wy asfaltu przy krawężniku, km 12+140-12+320 WD-3
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską