Wrzesień 2016
prace przy D-ES-4, odc. A MD-1, odc. A koniec odc. B ES-1, odc. A
prace przy D-ES-4, odc. A MD-1, odc. A koniec odc. B ES-1, odc. A
widok na prace budowlane przy ES-1 Węzeł Zielonka Węzeł Zielonka, odc. B prace przy układaniu masy bitumicznej, odc. A
widok na prace budowlane przy ES-1 Węzeł Zielonka Węzeł Zielonka, odc. B prace przy układaniu masy bitumicznej, odc. A
WS-1, odc. B WD-5, odc. B WD-3, odc. B początek odcinka A
WS-1, odc. B WD-5, odc. B WD-3, odc. B początek odcinka A
nasyp przy D-ES-4, odc. A km 13+000, odc. A D-ES-4 D-ES-4, odc. A
nasyp przy D-ES-4, odc. A km 13+000, odc. A D-ES-4 D-ES-4, odc. A
WD-3, odc. B prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B początek odc. A - widok na ES-1 MD-1, odc. A
WD-3, odc. B prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B początek odc. A - widok na ES-1 MD-1, odc. A
WS-1, odc. B Węzeł Zielonka, odc. B WD-3, odc. B OUD, odc. B
WS-1, odc. B Węzeł Zielonka, odc. B WD-3, odc. B OUD, odc. B
MD-1 i D-ES-4, odc. A ES-1, odc. A D-ES-4, odc. A D-ES-4 i MD-1, odc. A
MD-1 i D-ES-4, odc. A ES-1, odc. A D-ES-4, odc. A D-ES-4 i MD-1, odc. A
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską