Maj 2016
prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B D-ES-4, odc. A budowa nasypu i muru oporowego km 11+600 do 11+700, odc. A
prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B D-ES-4, odc. A budowa nasypu i muru oporowego km 11+600 do 11+700, odc. A
budowa kanalizacji km 11+600 do 11+700, odc. A budowa kanalizacji km 11+600 do 11+700, odc. A wykonanie geomateraca km 13+500,odc. A obiekt MD-1, odc. A
budowa kanalizacji km 11+600 do 11+700, odc. A budowa kanalizacji km 11+600 do 11+700, odc. A wykonanie geomateraca km 13+500,odc. A obiekt MD-1, odc. A
prace budowlane przy obiekcie ES-1, odc. A prace budowlane przy ul. Ceglanej, L, odc. B prace budowlane przy ul. Ceglanej, P, odc. B ES-1, odc. A
prace budowlane przy obiekcie ES-1, odc. A prace budowlane przy ul. Ceglanej, L, odc. B prace budowlane przy ul. Ceglanej, P, odc. B ES-1, odc. A
prace budowlane przy ES-1, odc. A prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B prace budowlane przy Węźle Zielonka, odc. B D-ES-4, odc. A
prace budowlane przy ES-1, odc. A prace budowlane przy ul. Ceglanej, odc. B prace budowlane przy Węźle Zielonka, odc. B D-ES-4, odc. A
ES-1, odc. A ES-1, odc. A km 6+000, koniec odc. B km 11+600, styk z Węzłem Marki, odc. A
ES-1, odc. A ES-1, odc. A km 6+000, koniec odc. B km 11+600, styk z Węzłem Marki, odc. A
km 13+800, początek odc. B WS-1, odc. B
km 13+800, początek odc. B WS-1, odc. B
Węzeł Zielonka, odc
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską