Zamawiający


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
T
+48 22 209 25 00
F
+48 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244
E
sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


Funkcję zarządzania Kontraktem pełni Konsorcjum:

Lider
- ECMG GmbH
z siedzibą w Wiedniu (Austria) Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń
Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Okólna 45
05-270 Marki
Tel.: 530 001 920
E-mail: biuro@s8obw-marek.pl

Nadzór


Getinsa - Payma S.L
28028 Madryt, c/Ramon de Aguinaga 8

GETINSA
Ramón de Aguinaga, 8Madrid 28028España
T 914 18 21 10
F 914 18 21 12

Wykonawca - zadanie ILider
- SALINI POLSKA Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie

Budynek Skylight, ul. Złota 59 L07, 00-120 Warszawa
Tel.: (22) 222 48 00
Fax: (22) 858 79 79
Partner
- SALINI IMPERGILO S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy)
Via dei Missaglia, 97 20142 Mediolan

SALINI IMPREGILO S.p.A.
Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano
T +39 02 44422111 F +39 02 44422293
Via della Dataria, 22 - 00187 Roma
T +39 06 67761 F +39 06 6776288
info@salini-impregilo.com
Partner
- Todini Costruzioni Generali S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)
via della Dataria, 22 001187, Włochy

TODINI COSTRUZIONI GENERALI SpA
Sede: via della Dataria,22 - 00187 Roma
Tel +39 06 67761 - Fax +39 06 6776288
Partner
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
Export-Pribex Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -
Budowlanych Export - Pribex Sp. z o.o.
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
Fort Piontek
Lokal nr 307, 312
NIP: 524 27 19 950
REGON 142610079
pribex@pribex.com
tel/fax : 22 510 28 04
kom 726262616

Wykonawca - zadanie IILider
- Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)
Via Bona Giulio Vincenzo 65, 00156 Rzym

Astaldi - Polish Branch
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Ph: 0048 22 530 09 00
Fax: 0048 22 536 01 60
biuro@astaldi.com
Partner
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. (0-25) 758-42-26, 759-60-59, 759-60-60,
e-mail: pbdim@pbdim.com.pl
Partner
- SGS Polska Sp. Z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 83, Warszawa, 01-233, Polska
T
  +48 22 329 22 22
F
  +48 22 329 22 20
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską