Z powodów technicznych wyświetlenie projektu wizualizacji
jest przejściowo niemożliwe.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską