Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd.
 
Jest częścią Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr M.P. 2001 nr 26 poz. 432.
 
Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
 
Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.
 
Główne cele wraz ze spodziewanymi efektami:
 
Cele:
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi
  • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 
Spodziewane efekty:
  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy;
  • zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.
Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską